Skip to main content

Teatro 2019 | MARINA VISKOVIĆ

Teatro doček 2019.
MARINA VISKOVIĆ

 

CENA: 20€ Uračunat samo ulaz.

Rezervacije se posebno plaćaju:

  • Pultovi od 30€ do 80€ uz najmanje od 3 do 4 kupljenih karata – cena i najmanji broj potrebno kupljenih karata zavise od pozicije (videti na mapi – na mapama su pultovi označeni slovom P i PB)
  • Terase 40€ 90€ uz najmanje 4 kupljene karte – cena zavisi od pozicije (videti na mapi – na mapi su terase označene slovom T)
  • Barski stolovi od 40€ do 125€ uz najmanje 5 kupljenih karata – cena zavisi od pozicije (videti na mapi – na mapi su barski stolovi označeni slovom B i A)
  • Visoka sedenja od 80€ do 150€ uz najmanje od 4 do 5 kupljenih karata – cena i najmanji broj potrebno kupljenih karata zavise od pozicije (videti na mapi – na mapi su visoka sedenja označena slovom V i K)
  • Separei od 180€ do 500€ uz najmanje od 6 do 12 kupljenih karata – cena i najmanji broj potrebno kupljenih karata zavise od pozicije (videti na mapi). Pojedini separei za 12 osoba mogu se razdvojiti na dva separea za po 6 osoba. Pojedini separei za 6 osoba mogu se spojiti u jedan separe za 12 osoba. Na mapama su separei označeni slovom S)

Cene pića će biti regularne klupske, a u okviru redovnog cenovnika pića kluba Teatro postoje specijalni paketi uz koje možete ostvariti uštedu.

Ekskluzivni doček Nove 2019. godine u Beogradu. Sve informacije na telefon 063 60 30 80